El collar de la paloma

 

 

1.000 anys d’El collar de la coloma (1022-2022). Ibn Hazm de Córdova va nàixer en 994 i va viure els anys més crítics de l’islam andalusí. El seu temps va presenciar la dissolució del califat i la formació de les taifes que havien d’accelerar el declivi del poder musulmà a la Península ibèrica. Ell és el testimoni privilegiat d’aquests esdeveniments, i en dona fe amb una obra enciclopèdica, fecunda i rica. El collar de la coloma —Ṭawq al-ḥamāma— és una obra del segle xi escrita en àrab i en prosa per Ibn Hazm. El títol complet de l’obra és El collar de la coloma. Sobre l’amor i els amants i reflecteix el costum en la literatura àrab del moment de crear títols ornamentals: la coloma és bonica, però el collar que porta és el que l’embelleix, de manera que representa la bellesa màxima.

15,90  IVA incl.

142 in stock

Description

CDM 2253

Textos de Manuela Cortés

Idiomes: valencià, espanyol, àrab i anglés

Enginyer de mescla i edició: Jorge García Bastidas (dbc estudios)

Portada: Khusraw y Shirin. Herbert R. Cole Collection © Museum Associates/Los Angeles County Museum of Art.

Disseny i maquetació: Annabel Calatayud

DDD 65’39”
Dipòsit legal: V-92-2022

CAPELLA DE MINISTRERS
CARLES MAGRANER, direcció

Iman Kandoussi, veu

Carles Magraner, rebec/violes

Robert Cases, arpa/rubab

Aziz Samsaoui, kanun/saz/oud

Kaveh Sarvarian, nay/tombak

Miguel Ángel Orero, percussions

El collar de la coloma. Sobre l’amor i els amants 

I Els fonaments de l’amor inalterable

1. T’estime amb un amor inalterable

2. Melancòlic, afligit i insomne

3. Em vaig quedar amb ella tot sol

4. Voldria saber qui era

II De qui s’enamora en somni i el poder de la mirada

5. Van pecar els meus ulls

6. El vertader amor

7. Retrets i queixes

III Els accidents de l’amor, les seues qualitats lloables i vituperables

8. El teu missatger és com una espasa

9. Era fletxa mortal

10. No dones crèdit

IV La unió amorosa, la fidelitat i la traïció

11. Quan es mou amb gràcia mentre camina

12. Desitjaria esberlar el meu cor amb un ganivet

13. M’allunye de qui estime

14. Els meus ulls

15. Cauen prostrades les flors

V La conformitat, la gelosia, l’oblit i la mort

16. Quan no puc estar prop del meu amo

17. Per tu sent gelosia

18. Recorríem els racons d’un jardí

19. Si mor d’amor

20. Tracta’m com vulgues

Additional information

Weight 120 g