Alegoría del Amor

Cants d’orgue i villancets amorosos en el Cançoner d’Uppsala.
Música a València en els segles XV-XVI. «Villancicos de varios autores, a dos, y a tres, y a cuatro, y a cinco voces, ahora nuevamente corregidos…» (Venècia, 1556) és el nom amb què el Cançoner del duc de Calàbria (o Cançoner d’Uppsala) va ser imprés. La selecció de villancets que conté aquest àlbum està agrupada en tres temàtiques: villancets populars i pastorils, villancets de Nadal i villancets amatoris. Podem escoltar una selecció d’obres a dues i tres veus, algunes d’instrumentals, sota el títol de «Tonos de canto de órgano», que es configuren com a exercicis de composició al voltant dels modes gregorians.

Disponible a partir del 02/05/2024

15,90  IVA incl.

Description

CDM 2457

Textos de Francesc Villanueva

Idiomes: espanyol, anglés, valencià

Enginyer de mescla i masterització: Jorge García Bastidas (dbc estudios)

Portada: Grup Musical de Callisto Piazzo (c.1530) © Philadelphia Museum of Art

Disseny i maquetació: Annabel Calatayud

Dipòsit legal:V-1126-2024

CAPELLA DE MINISTRERS
CARLES MAGRANER, dirección

Beatriz Lafont, soprano
Carles Magraner, viola d’arc
Fernando Marín, viola d’arc
Robert Cases, viola de mà i guitarra renaixentista

1. Primus tonus [Ocho tonos de canto de órgano]
2. Cómo puedo yo vivir [Villancico a dos voces]

3. Secundus tonus
4. Ay de mi! qu’en tierra agena [Villancico a tres voces]

5. Tertio tono
6. Desdeñado soy de amor [Villancico a tres voces]

7. Quarto tono
8. Si n’os huviera mirado [Villancico a tres voces, Cristóbal de Morales]

9. Quinto tono
10. No soy yo quien veis vivir [Villancico a dos/tres voces]

11. Sexto tono
12. Bella, de vós som amorós [Villancico a tres voces]

13. Séptimo tono
14. Andarán siempre mis ojos [Villancico a dos voces]

15. Ottavo tono
16. Si la noche haze oscura [Villancico a tres voces]

Additional information

Weight 120 g