Feminae Vox

El Còdex de Las Huelgas. Monodia i polifonia medieval per a un monestir femení (s. XII-s. XIV). El Còdex de Las Huelgas és el llibre litúrgic-musical millor conegut del Medioevo hispà i un preeminent document sobre el destacat paper de la dona en el cenobi burgalés. A la bellesa intrínseca de les seues composicions s’uneix una execució referencial de Carles Magraner. Enregistrament en veritat excel·lent, doncs a la dilatada i reconeguda experiència en els repertoris medievals del seu director cal afegir la bellesa de les quatre veus femenines i el bon fer de l’elenc instrumental.

DISC ESGOTAT

Solament disponible en descàrrega digital

Description

CDM 0826
EAN 13: 8216116208267

Editat : 17/11/2008

Textos: Josemi Lorenzo Arribas

Enginyer de so, mescles i edició: Jorge G. Bastiadas (dbc estudis)

Portada: Detalle arqueta esmaltada amb la tècnica de Limonges, amb un verge en majestat en lloc d’un pantocràtor. Museu Arqueològic Nacional

Disseny i maquetació: Annabel Calatayud

Dipòsit legal: V-3887-2008

DDD: 72’31”

Capella de Ministrers
Carles Magraner, director

Pilar Esteban, mezzosoprano
Marta Infant, mezzosoprano
Erika Escribá-Astaburuaga, soprano
Yolanda Marín, soprano
David Antich, flautes
Carles Magraner, viella
Manuel Vilas, arpa
Ignasi Jordá, orgue portàtil, clavisimbalum
Pau Ballester, cítara, tintinnabulum, percussió

1. Promereris sume laudis. Prosa. In Annuntiatione Domini. Instrumental
2. Gaude, chorus omnium [Angelus Domini]. Motete
3. O Monialis Concio Burgensis. Planctus. A la muerte de la Abadesa Agüero
4. Ave caro splendida [Omnes]. Conductus Motete
5. Belial vocatur. Conductus Motete. Presentación del Señor

***

6. Ex illustri. Motete. Santa Catalina
7. Maria, Virgo Virginum. Prosa. De Santa María
8. Rex obiit. Planctus. A la muerte de Alfonso VIII (+1214)
9. Dum sigillum. Conductus
10. Hec est Mater Domini. Organum. Beatae Mariae Virginis

***

11. Ad celsi conubia. Prosa. Santa Catalina Instrumental
12. Rex eterne maiestatits. Prosa. Santa María Magdalena
13. Amor vincens/Mariae praeconio [Aptatur]. Motete. Beatae Maríae Virginis
14. Quis dabit capiti meo. Planctus
15. Mulierum hodie/Mulierum. Motete. Santa Ana
16. Fa fa mi/Ut re mi. Ejercicio de solfeo

***

17. Iam nubes/Iam novum [Solem]. Motete Instrumental
18. O Maria Virgo [In veritate]. Conductus Motete. Beatae Maríae Virginis
19. Plange Castella misera. Planctus. A la muerte del Rey Sancho (+1158)
20. Virgines egregie. Prosa.Común de las Vírgenes
21. Verbum bonum et suave . Organum. Prosa. De Santa María

1 CD – DDD – 72’31”

L’anomenat Còdex de Las Huelgas, el nom de les quals es deu al cèlebre cenobi cistercenc burgalès en el qual es custodia, és, probablement, el llibre litúrgic-musical millor conegut del Medioevo hispà. Recopilat a principis del segle XIV per a l’ús quotidià dels oficis d’aquella comunitat de religioses, és una peça veritablement excepcional i no solament per les seues característiques físiques, en estar copiat en humils fulles de pergamí d’escassa qualitat, alguna cosa que, sens dubte, crida l’atenció en un monestir la preponderància econòmica del qual, política i religiosa es va mantenir inqüestionable durant segles; ho és també pels seus continguts, doncs prop de la meitat de les obres allí recollides (un total de de 45 peces monódicas i 141 polifòniques entre conductus, conductus-motets i organa, totes escrites en llatí) no es conserven en cap altre còdex. No són poques les sorpreses que aquest llibre enigmàtic i superb tanca en les seues pàgines. Entre les més excel·lents es podrien citar els escruixidors Planctus escrits amb motiu de la mort dels reis castellans Sancho I en 1158 (Plange Castella misera), el seu fill Alfonso VIII en 1214 (Rex Obit) i l’abadessa María González d’Agüero en 1335 (O Monialis concio burgensis), o els motets Exillustri i Mulierum hodie/Mulierum dedicats a Santa Catalina i Santa Ana, respectivament. Al costat de la bellesa d’unes partitures excelses i profundament místiques, com correspon a un temps en el qual la religiositat inundava totes les facetes de la vida diària, les interpretacions que ens ofereix la Capella de Ministrers constitueixen un altre punt de referència d’aquest enregistrament en veritat excel·lent, doncs a la dilatada i reconeguda experiència en els repertoris medievals del seu director, Carles Magraner, cal afegir la bellesa de les quatre veus femenines, amb una Marta Infant impecable, i el bon fer d’un elenc instrumental en el qual l’arpa de Manuel Vilas juga un paper decisiu a l’hora de transmetre la dolçor i la delicadesa que moltes d’aquestes composicions requereixen per a ser compreses en la seua vertadera i més profunda dimensió.

Francisco de Paula Cañas Gálvez 

Additional information

Weight 100 g