Tesis Carles Magraner

 

MÈTODE PROCESSAL I COHERÈNCIES ENTRE L’EXPERIÈNCIA I LA NOVA PROPOSTA INTERPRETATIVA: UNA INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA (AUTO)ETNOGRÀFICA AL VOLTANT D’UN PROGRAMA DE CONCERT I GRAVACIÓ DISCOGRÀFICA DE LES ENSALADES DE MATEU FLETXA I BARTOLOMÉ CÁRCERES

Doctorand: Carles Magraner Moreno Director: Dr Álvaro Zaldívar Gracia Codirector: Dr Héctor Pérez López

ISBN-13: 978-84-616-0340-4
Disponible en www.capelladeministrers.es

Treball de recerca artística que mostra amb total transparència el procés que es realitza en la interpretació de la música històrica, des de la font original fins al concert i el disc, buscant coherències amb els treballs realitzats amb anterioritat per l’investigador i les influències que aquests han exercit sobre la nova proposta musical al voltant d’unes ensalades musicals de Fletxa i Cárceres. S’analitza com influeix l’experiència en aquest nou projecte, desvetlant el mètode que l’autor utilitza en el procés de restauració musical, i quines eines són vàlides per a documentar-lo i analitzar-lo. Per portar a terme la investigació l’autor recorre a processos etnogràfics en primera persona, de manera que es converteix alhora en objecte i subjecte de la investigació. Així, trobem un primer estadi en què s’estudia el passat artístic de l’autor de la tesi doctoral: la seua trajectòria musical amb Capella de Ministrers. Per això es recorre a l’autobiografia artística, el relat de vida, l’evidència documental I l’experiència reviscuda. Les diverses entrevistes que s’hi inclouen s’intercalen en el cos de la investigació com a comentari o anàlisi. Un segon estadi presenta un experiment autoetnogràfic al voltant d’una nova proposta artística: quatre ensalades musicals renaixentistes. Per a la consecució i l’avaluació d’aquesta proposta artística recorre de nou a l’etnografia mitjançant l’ús d’entrevistes, cinema etnogràfic i diari de camp. Tot això subjecte a la contínua avaluació de l’investigador i les oportunes conclusions parcials, les autocrítiques i les seues consegüents variacions metodològiques en pro de respondre a moltes de les preguntes que van sorgint al llarg del treball i en concret a les que es plantegen a l’inici d’aquest: el nivell de coherència existent entre la pràctica de la interpretació de la música amb criteris històrics i la nova proposta de treball sobre unes ensalades renaixentistes de Fletxa i Cárceres; la influència de l’experiència en un nou procés de creació; les eines que es fan servir per a registrar-la i narrar-la; el model pel qual s’opta en els assajos d’aquesta, i la descripció d’un estil i procés característic per a la interpretació de la música del passat.