Misteri d’Elx. La Vespra

Dividit en dues jornades, aquest registre arreplega la primera part del drama per a la Festa de l’Assumpció de la Mare de Déu, que finalitza amb l’òbit de la Verge. Està basada en la versió de la consueta de 1709.

DISC ESGOTAT

Solament descàrrega digital

Description

Ref.: CDM 0304
EAN 13: 8216116203040

Editat: 11/06/2003

Textos:
Maricarmen Gómez i Carles Magraner

Enginyer de so, mescles i edició:
Alfonso Ródenas i Jorge G. Bastidas
Assessor musical d’enregistrament:
David Antich

Disc gravat per Tablet Estudis (EGT) en el Va salar Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència els dies 20. 21 i 22 de gener de 2003

Portada:
Assumpció de Maria – Joan de Joanes (c1507 – 1579)
Museu de Belles arts de València

Disseny i maquetació:
Annabel Calatayud

Dipòsit legal: V-96-2003

DDD: 79’29”

Capella de Ministrers
Carles Magraner, director


Maria/àngel araceli: Elisa Franzetti, soprano
Àngel/S. Jaume: José Hernández Pastor, contratenor
S.Joan/Àngel araceli: Josep Benet, tenor
S.Pere: José Antonio López, baríton


Cor de la Generalitat Valenciana

I. La Vespra

Fanfarria real
Cabezón: Tiento del Primer Tono
Germanes mies, yo voldria
Verge i Mare de Déu
Ay, trista vida corporal!
Gran desig m’és vengut al cor
Correa: Tiento de medio registro de tiple de Décimo Tono
Cabezón: Himno Aver Maris Stella
Ginés Pérez: Gloria Laus
Deus vos salv, verge imperial
Angel plaent e illuminós
Los apòstols assí seran
Palero: Himno Ave Maris Stella
Ginés Pérez: O Cruz
Saluts, honor e salvament
Ay, fill Joan e amich meu!
Ay, trista vida corporal!
Verge humil, flor de honor
Ternari: O poder de l’alt imperi
Salve regina princesa
O Déu, valeu! Y qu-és assò
Los meus cars fills, puix sou venguts
O cos sanct glorificat
Araceli: Esposa e mare de Déu
Cabanilles: Corrente italiana (introducción)

Additional information

Weight 110 g